Data en planning 

U kunt direct beginnen met de opleiding A&O deskundige. 
Instromen op ieder gewenst moment is ook mogelijk.

Programma 2019/2020

Download
programma 2019-2020.pdf

Programma 2018/2019

 

1. Je eigen persoonlijke groei als arboprofessional Datum
Dag 1 - Introductie. Hoe ziet het beroep er uit? Welke leerstrategie past bij jezelf? 24/05/2018
Dag 2 - Verkennen van je arbeidsmarkt 25/05/2018
2. Trends rond arbeid, gezondheid en inzetbaarheid Datum
Dag 1 - Waar liggen de ambities in bedrijven? 21/06/2018
Dag 2 – Arbobeleid en integraal gezondheidsmanagement 22/06/2018
Dag 3 – Psychosociale arbeidsbelasting 05/07/2018
Dag 4 – Van verzuimbeleid naar inzetbaarheid 06/07/2018
3. Veranderkundig adviseren Datum
Dag 1 - Scholen in de veranderkunde 06/09/2018
Dag 2 - Hoe verander je organisaties en mensen? 07/09/2018
Dag 3 - Jezelf, advieskunde en het adviesproces 20/09/2018
Dag 4 - De gereedschapskist bij veranderprocessen 21/09/2018
Dag 5 - Hoe richt je een verandering in? 04/10/2018
Dag 6 - Consultatie dag en supervisie 05/10/2018
4. Kritisch omgaan met wetenschap en onderzoek Datum
Dag 1 - Het ontwerpen van een onderzoek 01/11/2018
Dag 2 - Van doel naar verbeterprojecten 02/11/2018
Dag 3 - Kritisch omgaan met meet-instrumenten 15/11/2018
Dag 4 - Betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid 16/11/2018
Dag 5 - Kwalitatieve verkenningen en opzetten onderzoek 29/11/2018
Dag 6 – Consultatie, reflectie en presentatie 30/11/2018
5. De competenties van de A&O-adviseur als kerndeskundige Datum
Dag 1 - Kennis uitwisseling en try-out van eigen houding en competenties t.a.v. kerndeskundigheid 10/01/2019
Dag 2 - Risico-inventarisatie (RI&E) uitvoeren 11/01/2019
Dag 3 - Toetsen van de RI&E 24/01/2019
Dag 4 - Verzuimanalyse, inzetbaarheid en maatregelen 25/01/2019
Dag 5 - Belasting-belastbaarheid, meten van werkdruk 07/02/2019
Dag 6 - Uitwisseling a.d.h.v. eigen presentaties en praktijkopdrachten 08/02/2019
6. Organisatie en bedrijfskunde Datum
Dag 1 - Discussie n.a.v. ingebrachte startliteratuur + try-out o.b.v. eigen houding en competenties 07/03/2019
Dag 2 - Inzicht in de continue discussie over beheersing, macht versus volwassen arbeidsrelatie. 08/03/2019
Dag 3 – Bedrijfskundige aanpakken, Lean, Agile, Six Sigma etc 21/03/2019
Dag 4 - Het organiseren van werk met gebruikmaken van sociotechnische benaderingen 22/03/2019
Dag 5 - Arbeidsinhoud en -organisatie en de aanpak van werkdruk en kwaliteit: vijf mogelijkheden 04/04/2019
Dag 6 - Integrale organisatievernieuwing en intervisie 05/04/2019
7. Succesvol werken met de menselijke factor: gedrag en cultuur Datum
Dag 1 - De theorie: wat brengt een individu in beweging? 17/04/2019
Dag 2 - De praktijk: het herkennen en beïnvloeden van gedrag 18/04/2019
Dag 3 - Theorie en praktijk begrijpen en beïnvloeden van specifieke cultuurkenmerken 02/05/2019
Dag 4 - Veranderstrategie, weerstand en het proces 03/05/2019
Dag 5 – Analyseren en waar mogelijk verbeteren van leiderschapsstijlen 16/05/2019
Dag 6 – Aan de slag met interventies en intervisie 17/05/2019
8. Leren, coachen en ontwikkelen Datum
Dag 1 - Visies, en keuzes voor leerprocessen a.d.h.v. het opzetten van workshops en trainingen 13/06/2019
Dag 2 - Inzicht in het herkennen en inzetten van leer-instrumenten 14/06/2019
Dag 3 - Groepsdynamica en kenmerken van coaching 27/06/2019
Dag 4 - Praktisch aan de slag: trainingen ontwikkelen en je eigen rol als trainer/docent 28/06/2019
9. Reflectie op implementatie in de praktijk Datum
Dag 1 - Visie/ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van je eigen leerproces 12/09/2019
Dag 2 - Bespreking en verdieping van je interventiekunde 13/09/2019
Dag 3 - Competenties van de management consultant 26/09/2019
Dag 4 - Praktische voorbereiding van je eindpresentatie en de onderliggende documentatie ntb
Examen 13/12/2019